A technológia

AMI MINIMÁLISRA CSÖKKENTI A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEKET, ÉS NÖVELI RENDSZERE HATÁSFOKÁT


Technológia

A kazánüzemekben rendszeresen fellépnek olyan káros hatások, amik jelentősen növelhetik az üzemeltetési költségeket, csökkenthetik a hatásfokot, az élettartamot, veszélyeztetik a kazánbiztonságot.

Ezen az oldalon megismerheti a Hydro-X terméket és technológiát, ami megszünteti ezeket a káros tényezőket, segítségével minimalizálhatja a javításra fordítandó összegeket, fűtőanyag költségeit, és egy speciális megoldásnak köszönhetően csökkentheti az üzemszüneti időt.

A Hydro-X olyan kondicionáló szer és technológia, mely megvédi üzemét a víz káros hatásaitól, ezáltal jelentősen csökkentheti üzemeltetési költségeit, javíthatja üzemének hatásfokát.

Miért előnyös a Hydro-X-t használni?

  • A Hydro-X csökkenti a korróziót, még a különösen káros oxigén és széndioxid korróziót is, és a kazánkőképződést. Ezáltal szerelvényeit ritkábban kell javítani, cserélni. Akár 30% karbantartási költség is megtakarítható.
  • A Hydro-X megszünteti a már kialakult kazánkövet, ráadásul ezt a kazán leállítása nélkül teszi. A vízkövet iszappá alakítja, ami leiszapolással egyszerűen eltávolítható. Mivel így elkerüljük a savazást, a kazán élettartama 2-3-szorosára nőhet.
  • A tiszta kazánfelületek jelentősen növelik a rendszer hatásfokát, és csökkentik a fűtőanyag felhasználást. A megtakarítás átlagosan 5-10%. Mivel a szükséges vízhőmérséklet eléréséhez nem kell túlhevíteni a kazánt, ezért elkerüljük a csőkihajlást, deformálódást.
  • A leiszapolásnak köszönhetően akár 10% pótvíz is megtakarítható.
  • A legtöbb kondicionálásra használt vegyszert a sztöchiometria szabályai szerint fejti ki hatását. A Hydro-X egészen más hatásmechanizmus alapján működik, e miatt a fajlagos anyagfelhasználás jóval kevesebb, a Hydro-X takarékosan adagolható.
  • A szabvány által előírt kazánvíz paraméterek biztosítottak, a biztonságos adagolási normák széles határok között mozognak, így elkerülhetjük a túladagolást, felhabzást, áthordást, és 100%-ig a tiszta gőz képződik. Ezáltal az üzemben termelt terméke sem szennyeződik.

Dolgozzunk együtt!

Miért kell a vizet az előkészítés mellett kondicionálni is?

Ha a kazánban előkészítetlen és kondicionálatlan vizet engedünk, a felhevítés hatására vízkő képződik és korrózió lép fel.

A vízelőkészítés lényege, hogy a vizet megszabadítjuk azon összetevőktől, amik üzemeltetési problémákat okoznak. A vízelőkészítéshez tartozik a kicsapatási módszer, az elpárologtatási módszer, a fordított ozmózis, vagy az ioncserélő eljárás. Azonban legtökéletesebb vízelőkészítés sem nyújt 100%-os védelmet a korrózió és a vízkövesedés ellen.

Emiatt a tápvizet mindenképpen kondicionálni szükséges. A Hydro-X nem egy specifikus, hanem egy multifunkciós vegyszer, ami az összes kazánüzemnél rendelkező problémát megoldja.

Egy specifikusan megválasztott víz-előkészítési módszer a Hydro-X kondicionálással együtt garantálja a kazán biztonságát, lerakódás és korróziómentes üzemállapotot, és a 100%-os tisztaságú gőz termelését.

Dolgozzunk együtt!

Mi az alapja az egyik leghatékonyabb vízkondicionáló eljárásnak?

Ha a tápvizet kizárólag kémiai úton kondicionáljuk, egy mesterséges környezetet kapunk, ami később korrigálni kell. Albert Johansen, a Hydro-X alapítója felismerte, hogy a kémiai hatásmechanizmusok mellett be kell vetnie a fizikaiakat is, így egy széles biztonsági határok között alkalmazható anyagot kapunk.

Dolgozzunk együtt!

Hogyan dolgoznak a Hydro-X összetevői?

A korrózió és a kazánkő kialakulásának megakadályozása

Oldott oxigén mérése az egyik ügyfelünknél

A Hydro-X anyag szerves komponensei súlyuk szerint csak igen kis mennyiségben vannak jelen, de finom eloszlásban és erősen diszpergált formában és így a kolloidok felületaktív tulajdonságaival bírnak. A szerves keverék hatalmas összfelülete ilyenformán az oldott sók mennyiségének észrevehető növekedése nélkül biztosított.

A porított szerves komponensek molekulasúlya igen magas és így magukhoz vonzzák a vízben lévő szennyeződések molekuláit. Hatásuk összehasonlítható két tömeg kölcsönös vonzásával. A vízkezelésnek ebben a fázisában kémiai reakciók nincsenek.

Az adszorbeáló molekula semleges, így minden a vízben található sót adszorbeálni tud. Az adszorbeáló molekulák biztosítják, hogy minden szennyeződés iszap formájában kicsapódjék. Az iszap igen mozgékony, amorf és laza állapotú. Ilyenformán kiküszöbölhető, hogy a rendszer bármely részén lerakódjék.

Az ionok közömbösítésének folyamata közvetlen és azonnali hatással bír az elektrokémiai korrózióra. A korróziós folyamat a különböző elektromos töltéssel bíró anyagfelületek ionjainak cseréjén alapul. Ez az elektrokémiai folyamat a közömbösítés folytán leáll. A Hydro-X anyag hatékonyan alkalmazható a vízben található oxigén és széndioxid ellen is. Ha a tápvízben a Hydro-X anyag koncentráció 1 ‰, ez elegendő ahhoz, hogy a rendszernek mindazon részeiben, ahol víz vagy gőz halad át, megakadályozzuk a korróziót.

A marólúg a vas ridegségét (törékenységét) idézheti elő. A lúgridegség a kazánban található szabad maró lúgossággal arányban lép fel. Ha Hydro-X anyagot használunk, a marólúg koncentráció igen kicsiny és ennek folytán a marólúg hatásainak fellépése minimálisra csökken.

A Hydro-X lerakódás eltávolító hatását a cink csökkenti, így ezeket a szerkezeti elemeket ne használjuk rendszerünkben.

A már meglévő lerakódások semlegesítése

A Hydro-X technológia a szokásos termelési folyamat félbeszakítása nélkül lehetővé teszi a lerakódásoknak a gőzkazánok és tápvíz előmelegítők faláról történő teljes eltávolítását.

A Hydro-X olyan komponenseket tartalmaz, amelyek ligninszármazékok, és amelyek a hőmérséklet emelkedés hatására kitágulnak. Amikor a lignin részecskék behatolnak a kőréteg pórusaiba, kitágulnak és lerepesztik a lerakódást a fémfelületről. A vízkőlerakódás egyes rétegeinek fellazulása több fázisban történik és ott a legintenzívebb, ahol a fűtőfelületek hőmérséklete a legmagasabb.

A kőlerakódás finomszemcsés, laza iszappá bomlik le, ami könnyen eltávolítható leiszapolással. A Hydro-X anyag ebben a vonatkozásban is teljesen más elvek szerint működik mint a kémiai szerekkel történő kőeltávolítás hagyományos módszerei esetében.

Gőztisztaság biztosítása

A Hydro-X anyag esetében nincsen szükség az általában nagymennyiségű iszapképző vegyszerek, mint pl. karbonátok és foszfátok adagolására. Ez lecsökkenti az iszap összes mennyiségét és kiküszöböli a túl magas lúgossági értékek miatti habzásveszélyt.

A Hydro-X technológia alkalmazásával még a víz kémiai összetétele miatti áthordási veszély is kiküszöbölhető. Bizonyos lágyító berendezések esetében ez az előny különösen értékes. A Hydro-X anyagban található glükol származékok minden esetben megakadályozzák az áthordást, mivel ezek a gőzbuborékok mindkét folyadék felületén adszorbeálódnak. Ezután kibocsátják a vizet, miáltal a légbuborék szétpattanását okozzák.

A szilárd vagy gőzformájú szennyeződések adszorbeálódnak és közömbössé válnak. A kicsapatás során iszap keletkezik, amely mobil és laza. Az iszap konzisztenciája megakadályozza, hogy a szennyeződések bekerüljenek a gőzbe vagy elhagyják a gőzzel, a rendszert. Ez az oka annak, hogy a gőz 100% tisztaságú és semleges kémhatású, pH-értéke 7.0. A Hydro-X anyag minden korábban a gőzben található szennyeződést abszorbeál és közömbösít.

A hatás a Hydro-X adagolásának megkezdése után néhány órán belül látható. A jellegzetes tisztulási folyamat megindult és a gőz hamarosan alkalmas lesz mindenfajta közvetlen alkalmazásra.

A Hydro-X technológia

Melyik összetevőnek mi a feladata?

Nátrium alginát:
Katalizáló hatású komponensekkel együtt fejti ki hatását. Megakadályozza a kőkiválást.
Tannin:
Megköti az oxigént, és elősegíti a vastannát korrózió elleni védőréteg kialakulását, valamint a kőképződés ellen is hat.
Lignin:
Biztosítja a lerakódások eltávolítását.
Keményítő:
Kondicionálja az iszapot.
Glükol derivátok:
Szabályozzák a felhabzást és áthordást.
Nátrium hidroxid:
Megköti a sókat, szabályozza a pH értéket, konzerválja a magnetit réteget.
Trinátrium foszfát:
Védi a vasfelületeket, megakadályozza a lerakódást.

Dolgozzunk együtt!

Eszközök a technológia optimális alkalmazására

Automatikus adagolás

PH mérésen alapuló adagoló

A Hydro-x anyag egyszerű ellenőrizhetősége és az széles biztonsági adagolási sáv folytán igen alkalmas automatikus adagolásra, még egyszerű adagolószerkezet esetén is.

A képen egy olyan vízkezelő berendezést láthatunk, ahol a Hydro-X anyagadagolása egy pH-ra szabályzó automatikus egységgel történik. A fűtőműben a keringtetett víz pH értéke konstans.

Más kazánüzemek esetében, mint pl. gőzkazánoknál és kisebb központi fűtés kazánoknál dönthetünk vízmennyiség arányos adagolóberendezés mellett, ahol az adagoló szivattyú a friss víz mennyiséggel vagy a tápszivattyú által szállított vízmennyiséggel arányosan működik.

Leiszapolás

Gőzkazánok esetében a sók és egyéb szennyeződések koncentrációja megnő. Az optimális üzemeltetés érdekében gondoskodni kell arról, hogy ez ne haladjon meg egy bizonyos szintet. Ezért fontos, hogy a kazán rendelkezzen egy leiszapoló berendezéssel, ami gondoskodik a kazán leiszapolásáról, amikor a kazánvíz maximális besűrűsödési szintet eléri.

Szűrés

A HYDRO-FIL szűrőrendszer mechanikus és mágneses szűrési technológiával eltávolítja a vízben keringő apró részecskéket, így csökken

  • a hőcserlékők eltömődésének veszélye,
  • a korrózió veszélye,
  • a mozgó alkatrészek erróziójának mértéke.

Ezáltal alacsonyabb karbantartási költségekkel és hosszabb élettartammal lehet számolni. A mérőműszerek pontosabb mérésnek következtében pedig gazdaságosabb kezelőanyag adagolás valósítható meg.

A kondicionálás ellenőrzése

Hydro-X kézi mérőműszer

A kazánvíz paramétereit a HydroTest műszerrel ellenőrizhetjük, meghatározható vele a kazánvíz legofntosabb paraméterei: p-érték, m-érték, maradék keménység, pH érték és vezetőképesség

Ezek a paraméterek a legtöbb kazánüzem esetében minden szükséges információt biztosítanak.

Dolgozzunk együtt!

Forgalmazó

Víztechnika-Hő kft.
info[at]viztechnika-ho [dot] hu
+3630 353 6228
További kapcsolatok


Ingyenes felmérés

Kérje ingyenes felmérésünket és díjmentes gazdasági kalkulációnkat.

Ajánlatkérő űrlap


Tanusítványaink

ISO9001
ISO14001
King Frederick Award - For excellence in export
ÁNTSZ engedélye
Kazánbiztosi Felügyelet engedélye